Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtení kánonu sv. Ondřeje Krétského

13. 3. 2019

img_20190313_181914.jpgNa začátku Velkého postu v naší farnosti probíhá bohoslužba Velkého povečeří se čtením Velkého Kánonu svatého Ondřeje Krétského. Každý den, od pondělí do čtvrtku, je přečtena část Kánonu, aby ke konci Velkého postu byl přečten ještě jednou - tentokrát celý. Na bohoslužbě Velkého povečeří, která je typická pro velkopostní období (a předvečer významných svátků), konáme velké i malé poklony, modlitby v kleče a opakovaně jeden druhého prosíme o odpuštění. Starobylost a posvátnost textu Velikého Kánonu Ondřeje Krétského je cítit z každého verše (tzv. troparů), který celkově vychází ze Svatého Písma. V něm nám svatý Ondřej poodhaluje něco z mnoha, pro nepozorného a neinspirovaného čtenáře, snadno přehlédnutelných biblických alegorií, svaté Církvi zprostředkovaných nejčastěji právě prostřednictvím svatých mužů a žen, jakým byl i svatý Ondřej arcibiskup krétský. Jeho neomylnou metodou pro boj s vášněmi je - jak také jinak: POKÁNÍ! Nejen, že nás tento posvátný text k pokání nabádá, ale přímo vzbuzuje touhu po upřímném pokání. Stačí se podívat na některé z těchto Bohem inspirovaných textů, dle náhodného výběru:

Když jsem zaslepeně v hříchu následoval prvostvořeného Adama, poznal jsem sebe nahého, zbaveného Boha, věčného království a blaženosti, za hříchy své.

Zlá bouře mnou zmítá, milosrdný Pane, ale jako Petrovi i mně podej ruku svou.

Horko dne trpěl z nouze patriarcha, i mráz noci snášel, každý den činil úskoky, pásl stáda, rval se a otročil, aby dostal dvě ženy.

Pod dvěma ženami rozuměj práci a poznání v duchovním zření: pod Liou práci jako mnohoplodnou a pod Ráchelí poznání jako mnohonamáhavé. Bez námahy pak, ó duše, ani práce, ani duchovní nazírání se nedaří.

V úvodu k novému vydání z roku 2018 (ze kterého jsme tyto verše také vybrali), emeritní metropolita Kryštof uvádí, že církevněslovanský překlad tohoto díla je pozdním ale vzácným cyrilometodějským dědictvím. Proto bylo vydáno dvojjazičně: souběžně česky a církevněslovansky.

 

 img_20190312_182252.jpg