Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karantenní začátek postu před Narozením Kristovým

28. 11. 2020

Nejmilejší v Kristu bratři a sestry!

Zatímco tento zvláštní a obtížný rok, poznamenaný těžkou nakažlivou nemocí, pomalu končí, pro nás pravoslavné přišel čas nového začátku. Nám totiž začal půst před svátkem Narození Kristova (lidově - Vánoce), svátku jenž vždy značí počátek, novinku, obnovu. Sám Kristus je ten, který je vždy nový (nikdy zánovní) a přece jen - vždy stejný, nezměněný, ojedinělý.  

Kristus je ale především obnovitelem, vítězem a tím, který nás vzkřísil (a stále křísí) z mrtvých. I když nám stále panující epidemie vzala mnohé z našich nejdražšich a Církev také utrpěla těžké ztráty na životech, my věříme v moc Kristova Vzkříšení, díky kterým Církev a Slovo převládají nad všemi ideologiemi. Ona pokračuje, své ztráty nepovažuje za nenahraditelné ale spíše na nich staví, jako na úhelném kameni, kterým je a vždy bude Kristus. Časy pokušení, jako je ten současný, proto mají být časem k zamýšlení, pokání a obnově, ne časem k odsuzování, vymýšlení si omluv za to, nebo ono, co jsem udělal/neudělal, co jsem řekl/neřekl, co jsem si pomyslel/nepomyslel.

Proto i náš čtyřicetidenní půst nemá být časem diety - tu je možné držet kdykoliv. Půst je především právě časem obnovy, získání míru (též smíru) a pokory, časem lásky. Dalo by se bez nadsázky říct, že půst je časem obnovení a uplatnění všech skritých potenciálů člověka jako ikony Boží. Proto je ale nutné odhodit všechny nánosy bahna hříchu, který na této Boží ikoně uvízli. To je možné jen skrze upřímné pokání a hledání Božího obrazu v hloubi naší duše. Věřící - bez odkladu se domluvte na osobní zpovědi s Vašim knězem a připravte se na důstojné přijetí svatých darů: Těla a Krve Kristových.