Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na počátku Velkého půstu

14. 3. 2019

Veliký půst je nejdůležitějším takovým obdobím v roce a to proto, že nás připravuje na nejdůležitější svátky v roce: svátky Vzkříšení Kristova! Vzkříšení je alfou a omegou naší víry, jedinou novinkou pod sluncem, největším darem Božím, nejposvátnější pravdou a základem života. Bez Vzkříšení, naše víra je nic! 

Pravidla půstu jsou jasná a poměrně přísná: zdržujeme se od požívání masitých, mléčných, vaječných, zkrátka pokrmů živočišného původu. Víno a olej jsou povoleny jen v soboty a neděle, zatím co ryby jíme jen dvakrát: na svátek Zvěstování Přesvaté Bohorodice a na Květnou neděli. První a poslední týden jsou v tomto směru velice přísný, zvláště první tří dny a Velký pátek. Jedinou ryze ¨postní¨ sobotou v roce je Velká sobota. 

A hned na počátku tohoto putování poznáme veškerou svou slabost! Už po prvních dvou dnech cítíme malátnost, únavu, ospalost a ti, kteří třeba těžce pracují, to hned vzdávají. Nevědí, že jde jen o dočasnou krizi, která přejde a sami si vytvářejí vlastní ¨pravidla.¨ Tak jedni třeba drží půst jen v první neděli, druzí zase první a poslední a tak různě, podle vlastního soudu. Při tom se nikdo neradí s knězem, s duchovní osobou (nejlépe se svým vlastním duchovním otcem, kterého by každý pravoslavný měl mít) a to všechno jsou PÁDY. Takto vlastně klopýtáme a padáme hned na prvním schůdku, aniž bychom se po pomyslném žebříku duchovního života dostali výš. Ten další stupínek nám tak zůstává v nedohlednu - a teprve tam začíná ten opravdový boj: upřímné pokání a zdržování se od odsuzování druhého, boj proti svým vášním a zlozvykům (někdy je prostě jen nazýváme koníčky), vynechání veškeré zbytečné zábavy a znásobení modlitebního úsilí, rozjímání, čtení. Zapomínáme, že Satan zkoušel i samotného Krista na poušti a to, když ucítil hlad. Ostatně, Kristus také dodržoval přísný půst, stejně tak jako mnozí hrdinové z biblických pověstí o dějinách Izraele. Vzpomeňme si jen na silného Samsona, kterého nám Hollywood ztvárnil jako svalnatého hrdinu s nadpřirozenými schopnostmi. Jeho síla ale spočívala v tom, že byl Božím zaslíbeným a ti si, podle Bible, nestříhali vlasy a museli se zříct  třeba vína a žen. Ve chvíli kdy tento slib byl porušen, Samson o svou sílu přišel (více ve knize Soudců).