Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proměnění Páně na hoře Tábor

18. 8. 2021

Pán Ježíš Kristus ve třetím roce svého kázání začal častěji hovořit o svém blížícím se strádání, ale i o Své slávě a utrpení na kříži. Aby nastávající strádání úplně neodradilo Jeho učedníky a aby od Něj neodpadli, On, Přemoudrý, jim chtěl ještě před strádáním ukázat aspoň částečně Svou Božskou slávu. Proto vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyšel s nimi v noci na horu Tábor a před nimi se na ní přeměnil. 

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“ Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“ (Mt. 17, 1-7 - česky ekumenický překlad), (podle: ochridskyprolog.sk)

Oslavy svátku Proměnění Páně v naší kapli začínají v předvečer svátku Všenočním bděním od 18:00.

Svatá Božská liturgie v den svátku (6,/19.8) od 8:00