Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sobota svatého Lazara a Květná neděle

21. 4. 2019


img_20190420_185007.jpgimg_20190420_092406.jpgimg_20190421_102150.jpg

Velký a slavný ¨dvojí svátek¨ Vzkříšení Lazarova a Kristova vchodu do Jeruzaléma byl v naší kapli naplněný večerními a ranními modlitbami, radostí, ale i určitou dávkou smutku, pramenícího ze samotných bohoslužeb, posvátných textů a jejich hymnů. Zatímco Kristus, na jedné straně, odebírá smrti Lazara (v textu hymnu na Velké večerní je řečeno, že ho přímo ukradne ze spárů smrti) a poté vítězně vstupuje do posvátného města, doprovázen zpěvy a oslavami na počest ¨Krále Izraele¨ (i když především z úst jeruzalémských dětí), na druhé straně se Sám odebírá na jistou smrt, kterou náš Spasitel v Judsku už zajisté očekával.  

Mnozí z věřících, kteří i v tomto roce přijeli i z mnoha dalších měst našeho kraje: Prachatic, Strakonic, Vodňan, atd., přistoupili ke svaté tajině pokání a ke svatému Přijímání, a všichni spolu jsme si do svých domovů odnesli posvěcené ratolesti, na utužení duchovních, duševních a tělesných sil, před nastupujícím Velkým a svatým týdnem Kristová vykupitelského strádání, který naopak bude naplněný ¨radostným smutkem¨ a vyvrcholí v oslavách sobotního večera a nedělního dne.