Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá Nina Gruzínská, svatý Sáva Srbský

27. 1. 2021

27. leden (14. dle starého stylu) je významný den pro naši svatou Církev. Hned dvě autokefální pravoslavné církve: starší církev Gruzie a mladší církev Srbska a s nimi i tyto dva významné křest´anské národy, dnes oslavuji své patrony a zakladatele, učitele a osvětitele.

Svata Nina byla příbuznou svatého velkomučedníka Jiřího a jerusalemského patriarchy Juvenála. Pocházela z Kapadocie, ze šlechtické rodiny. Dozvěděla se o Gruzii ještě jako mladá a přála si tam odjet a přinést jim blahou zvěst Kristova evangelia. Modlila se proto k přesvaté Bohorodičce a ona slíbila, že ji tam jednou zavede. Když nastal čas, mladá Nina odcestovala do Gruzie a po kratkém pobytu si u národa získala velkou oblibu. Zanedlouho se jí povedlo pokřtít i gruzinského krále Miriána, jeho manželku Nanu a syna Bekara, kteří Nině potom horlivě pomáhali v misionářské práci. Ještě za života se jí podařilo projít téměř celou Gruzii a pokřtít její národ, a to v době strašného pronásledování za vlády krvelačného císaře Diokleciána. Zesnula v Pánu v roce 335.

Svatý Sáva byl synem Štěpána Nemanji, velkého srbského župana a narodil se v roce 1169. Už jako mladý toužil žít duchovním životem, spíše než velmožským a proto utekl na Svatou Horu a stal se mnichem. Po čase se s jeho rozhodnutím smíří i jeho otec a následuje ho - stane se též svatohorským mnichem Simeonem. Sáva se později stane prvním arcibiskupem Srbské církve, když u císaře a patriarchy dosáhne nezávislosti pro svou církev. S otcem postavili významný svatohorský monastýr Chilandar. Finančně bohatě pomáhali a stavěli mnohé kláštery, školy a chrámy v srbské zemi, na Svaté Hoře i jinde, třeba ve Svaté Zemi. Usmiřoval své znesvářené bratry, vnášel mír mezi jimi a okolními národy, vytvářel Srbskou církev a s ní i stát, písemnost a kulturu. Všechny významné balkánské národy ho měli v oblibě, jelikož neúnavně pracoval pro blahobyt všech. Zesnul v bulharskem Trnově, za vlády císaře Asena, kdy náhle onemocněl po liturgii na svátek Bohozjevení. Jeho tělo bylo přeneseno do Srbska králem Vladislavem a turecky Synan-Paša ho vzal a spálil v Bělehradu 27. 4. 1595. Na tom místě dnes stojí velkolepý chrám svatého Sávy, klenot celého pravoslaví (viz níže).

zdroje: Ohridski prolog, episkop Nikolaj, Ochridský prológ, svatý Nikolaj Velimirovič, slovenské vydanie

ikony: Wikipedie

https://www.youtube.com/watch?v=R-BcZzv12w0

https://www.youtube.com/watch?v=Q7V6_b4gV-4&feature=emb_logo