Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj

23. 5. 2019

Hymny sv. Cyrilu a Metoději, apoštolům Slovanů:


Tropar :


Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé,
Cyrile a Metoději v Bohu moudří,
Vládce všech proste,
aby všecky národy slovanské,
sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti
světu pokoj daroval a spasil duše naše.

Kondak :


Uctěme posvátnou dvojici našich osvětitelů,
kteří nám přeložením Božských Písem
otevřeli pramen bohopoznání,
z něhož až do dneška hojně čerpáme
a blahoslavíme vás, Cyrile a Metoději,
kteří stojíte před trůnem Nejvyššího
a vroucně se modlíte za duše naše.

 

http://orthodoxia.cz/c_m/

http://www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/

 

Glagoljica Az.svg azъ GlagolitsaMislete.gif myslite GlagolitsaShta.gif šta
Glagoljica Buki.svg buky GlagolitsaNash.gif našь GlagolitsaJer.gif jerъ
Glagoljica Vedi.svg vĕdĕ GlagolitsaOn.gif onъ GlagolitsaJery.gif jery
GlagolitsaGlagol.gif glagoljǫ GlagolitsaPokoj.gif pokoi GlagolitsaJerj.gif jerь
GlagolitsaDobro.gif dobrĕ GlagolitsaRtsi.gif rьci GlagolitsaJat.gif ĕtъ
GlagolitsaJest.gif estъ GlagolitsaSlovo.gif slovo GlagolitsaJo.gif jo
GlagolitsaZhivete.gif živĕti GlagolitsaTverdo.gif tvrъdo GlagolitsaJu.gif ju
GlagolitsaDzelo.gif Ʒĕlo GlagolitsaUk.gif ukъ GlagolitsaJusE.gif ęsъ
GlagolitsaZemlja.gif zemli GlagolitsaFert.gif frъtъ GlagolitsaJusJe.gif
GlagolitsaIzhe.gif iže GlagolitsaKher.gif hĕrъ GlagolitsaJusO.gif ǫ
GlagolitsaI.gif (i) GlagolitsaOht.gif otъ GlagolitsaJusJo.gif jǫ
GlagolitsaDzherv.gif (đervь) GlagolitsaTsi.gif ci GlagolitsaThita.gif tita
GlagolitsaKako.gif kako GlagolitsaCherv.gif črьvь GlagolitsaIzhitsa.gif ižica
GlagolitsaLjudi.gif ljudьje Glagoljica Ša.svg ša