Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Serafím Sarovský

1. 8. 2020

Dnes svatá Církev oslavuje svátek svatého Serafima Sarovského, velkého ruského duchovního otce z přelomu 18. a 19. století. Již za jeho života, bohatého na spoustu neobvyklých duchovních zážitků a vidění, byl pro svou upřímnou zbožnost, lásku k lidem a nekompromisní boj s vlastními i cizími vášněmi dobře znám všem lidem široko-daleko, tak že chodili k němu pro radu, pomoc a útěchu. Byli mezi nimi i mnozí mocní a vlivní lidé, jako je samotný ruský car.

Rumunský svatý z 20. stoleti, otec Arsenij Boca, přináší zajímavé svědectví o tom, jak se v roce 1930 vypravil na svatou horu Athos, aby si tam našel duchovního učitele a rádce, který by ho vedl v jeho duchovním životě (tzv. starce). Ze začátku mu nebylo dopřáno úspěchu a proto byl velice smutný. S pláčem a přísným postem proto připadl na modlitbu k Přesvaté Bohorodičce po dobu několiká dnů a nocí. Prosil Boží Matku - opatrovnici Svaté Hory a všech těch, kteří v jejích útrobách, lesích, a jeskyních hledají Boha, o pomoc v tom, aby si našel takového starce, který by ho zavedl na hloubky duchovního moře, kde jsou přece jen ty největší ryby, tedy duchovní dary a věčné pravdy. Sám si neuvědomoval jak dlouho se takto modlil, nejedl ani nespal, až se mu po nějaké době zjevila Přesvatá Bohorodice. Zavedla ho do nejnepřístupnějších zalesněných oblastí Athosu, až se našel na menší mýtině, kde stál stařec, celý jakoby oblečený do světla. Řekla mu, že toto je stařec o kterého prosil, že ho má ve všem poslouchat a, že se jmenuje Serafim Sarovský. Bylo to asi 100 let poté, co veledustojný otec Serafim zesnul v Pánu.

Na obrázku je jeden z mnoha portretů-ikon svatého Serafima, s jeho osobním podpisem. Byl vzat z knihy: Akathist ctihodnému Serafimu Sarovskému (Акафист преподобному Серафиму Саровскому, Анатолий Мацукевич 2011)