Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upozornění!

21. 3. 2020

Nejmilejší v Kristu věřící naší církevní obce!

Ještě jednou Vám chceme připomenout, že chrámy bohužel zůstávají i nadále pro veřejnost uzavřené. To v praxi znamená, že bohoslužby (které ovšem pořád probíhají, což je velmi důležité za dané situace) jsou, de facto, slouženy za zavřenými dveřmi, za přítomnosti kněze a jednoho, nebo dvou přisluhujících/zpěváků. V tom vycházíme z nařízení Vlady a našeho vladyky, arcibiskupa Michala. Posláním kněze je shromažd´ovat lidi, které spojuje stejná a spasitelná víra, kolem obětního stolu, Těla a Krve Páně a svatých Tajin Církve, které všechny z těchto skutečností vycházejí. V tuto chvíli je naší smutnou povinností naopak, upozornit lidi na skutečné nebezpečí, které sebou přináší koronavirová pandemie a pozvat je, aby se v duchu solidarity a zodpovědnosti k sobě a jiným lidem, na nějakou dobu zdrželi od navštěvovaní chrámů a neohrožovali ani sebe, a ani nikoho jiného. Naše víra je spasitelná a rozhodně se neztratí kvůli viru, nebo bakterii, ale ted´ je možná i nejlepší čas položit si otázku, zda takovou víru ve svém srdci skutečně zachováváme - nebo nikoliv.  

Velký Půst nám samozřejmě pokračuje, všichni i nadále máme povinnost postit se, modlit, zdržovat od všelikého hříchu a zla - ted´ možná více než kdykoli jindy! Zpověd´ a svaté Přijímání jsou také naší povinností a možné je na tom se domluvit s knězem, tak aby to nikoho neohrožovalo. Zpravidla to probíhá tak, že kněz Vás navštíví doma a přinese svaté dary sebou a to v sobotu nebo neděli po svaté Liturgii. Výjimečně je možné domluvit se i jinak, ale při dodržování všech předepsaných postupů a hygienických norem (nošení roušky, dodržování bezpečného rozestupu, apod.)

Pán Bůh nám všem dodej síly a ochraňuj nás!

Otec Alexandr (tel. 608053051)