Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝZVA VŠEM VĚŘÍCÍM NAŠÍ CÍRKEVNÍ OBCE

12. 3. 2020

Nejmilejší bratři a sestry v Kristu!

Naše svatá Církev, vlast, město a veškeré lidstvo se ocitlo ve velkém nebezpečí před šířením nového viru a onemocnění s ním souvisících. Vlady evropských zemí, jakož i vláda ČR, zavádějí rigorózní opatření na potlačení epidemie, týkající se všech veřejných akcí a shromažd´ování, včetně náboženských. Je naší povinností řídit se státními zákony a ctít je, ale na druhé straně my jako věřící krest´ané také nesmíme ochabovat ve víře a musíme se modlit za překonání všech pokušení, včetně tohoto. Měli bychom ale také ukázat naši křest´anskou solidaritu se slabšími, staršími, dětmi.

Proto Vás všechny vyzývám a prosím o dodržení několika rad a doporučení:

1. Při bohoslužbách v naší kapli nesmí být více než 30 lidí současně. Pokud jste se nepřipravovali (postem, modlitbou, zpovědí) a neplánovali přistoupit ke svaté Tajině přijímání, nezdržujte se ve chrámu! Zapalte svíčky, pomodlete se a můžete ve svých modlitbách pokračovat doma. Děti a starší raději at´ zůstanou doma.   

2. Soukromé modlitby a svátosti: křty, zpověd´, panychidy (parastos), apod., budou prováděny pouze v přítomnosti kněze a toho, kdo si o službu požádá.

3. Ke zpovědi a svatému přijímání budou zavedeny i liturgie předemposvěcených darů v pátek ráno. Ve středu budeme sloužit Akathisty a molebny za ukončení epidemie a za mír ve světě, v pátek večer akathisty ke svatému bát´uškovi Serafímu, před ikonou s jeho svatými ostatky. V sobotu liturgie ráno a večerní večer, jako obvykle. Nedělní jitřní nebudou, budou slouženy spolu s večerní v sobotu. Je tu více než dostatek možností ke svatému přijímání a zpovědi. 

Zároveň Vás všechny prosím a vyzývám ke zpřísnění půstu, zintenzivnění domácích modliteb. Vždy a všude je možné se modlit krátkými modlitbami: Bohorodice Dívo..., nebo: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou. At´ jsou naše životy očištěné a zbavené všelikého zbytečného rozptylování, rozhazování, utrácení a rozčilování. Spíše přinášejme Bohu pokání a čtěme Svaté Písmo! Kéž se v radosti a míru dočkáme Nejsvětlejší Paschy, v tom nám dopomáhej Bůh!

Pán Bůh s námi!

Váš otec Alexandr.