Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život svaté Marie Egyptské

4. 4. 2022

Sv. Marie Egyptská. 

Životopis této velké svaté napsal sv. Sofronij, jeruzalémský patriarcha. Nějaký jeromonach, stařec Zosima, se jednou vzdálil během Velkého půstu do pouště za Jordánem, vzdálené dvacet dní pěší chůzí. Najednou zahlédl nějakou lidskou bytost - vyhublé, nahé tělo, s vlasy bílými jako sníh, které začalo utíkat před Zosimovým pohledem. Stařec dlouho běžel, až se ta bytost schovala v nějakém potoce a zakřičela: „Abba Zosima, odpusť mi kvůli Hospodinu, nemůžu se k tobě obrátit, protože jsem nahá žena!“ Zosima jí tedy hodil svůj svrchní oděv, ona se zahalila a ukázala se mu. Stařec se však lekl, když slyšel své jméno z úst této neznámé ženy. Po dlouhém naléhání mu žena vyprávěla svůj život. Narodila se v Egyptě a od svých dvanácti let začala žít v Alexandrii rozvratným způsobem života. Tak strávila celých 17 let. Pronásledovaná smilným tělesným ohněm jednoho dne nasedla na loď, která se plavila do Jeruzaléma. Když dorazili do Svatého Města, chtěla i ona s ostatními vejít do chrámu a poklonit se Čestnému Kříži, avšak nějaká neviditelná síla ji zadržovala a nedovolovala jí vejít. S velkým strachem se podívala na ikonu Přesvaté Bohorodičky v chrámové předsíni a modlila se k Ní, aby jí dovolila vejít a políbit Čestný Kříž. Vyznala svoji hříšnost a nečistotu a slíbila, že pak půjde tam, kde ji Svatá Přečistá nasměruje. Potom jí bylo dovoleno vejít do chrámu. Když políbila Kříž, znovu vešla do chrámové předsíně před ikonu a poděkovala Bohorodičce, ale v tom uslyšela hlas: Když přejdeš Jordán, najdeš pokoj! — Hned si koupila tři chleby a vydala se za Jordán, kde dorazila ještě ten den večer. Druhý den přijala Tělo a Krev Páně v monastýru sv. Jana a přešla řeku. V poušti přežila celých 48 let v obrovských mukách, ve strachu, v boji s vášnivými myšlenkami jako s divokými zvířaty. Živila se rostlinami. Potom, když stanula na modlitbu, Zosima ji uviděl jak stojí pozvednutá ve vzduchu. Poprosila ho, aby jí následující rok přinesl svaté dary na břeh Jordánu a ona tam přijde, aby přijímala. Následující rok Zosima přišel s přijímáním večer na břeh Jordánu, ale divil se, jak ho svatá přejde. Vtom v měsíčním svitu uviděl jak popošla k řece, přežehnala ji a přešla po vodě jako po suchu. Když přijímala, poprosila ho, aby následující rok přišel k témuž potoku, kde se poprvé setkali. Zosima přišel a našel na tom místě její mrtvé tělo a nad hlavou bylo v písku napsáno: „Pochovej, abba Zosima, na tomto místě tělo ubohé Marie, odevzdej prach prachu. Zesnula jsem 1. dubna, v samotnou noc spásonosného Christova utrpení, po přijetí Božských Tajin.“ Z tohoto nadpisu se Zosima dozvěděl její jméno a obrovský zázrak, že Maria loni téže noci, když přijímala, přišla k tomu potoku, ke kterému on musel putovat 20 dní. A tak Zosima pohřbil tělo předivné svaté Marie Egyptské. A když se vrátil do monastýru, vyprávěl celou historii jejího života a zázraky, které při ní osobně viděl. Takto umí Hospodin proslavit kajícné hříšnice. Sv. Maria se zmiňuje ještě i v páté neděli Velkého půstu. Církev ji před věrnými vyzdvihuje v těchto postních dnech jako vzor pokání. Zesnula kolem roku 530. 

Podle: ochridksyprolog.sk