Jdi na obsah Jdi na menu
 


První výsledky sčítání lidu 2021

17. 2. 2022

Rádi bychom se v tomto příspěvku na chvilku zamysleli nad výsledky sčítání lidu, potažmo kolonky: Náboženská víra, která naštěstí (a tak trochu kupodivu) byla i tento krát zachována. My křest'ané, ač v tomto státě výraznou minoritou, jsme velice vděční za možnost přihlásit se k příslušnosti k matiční církvi/náboženské společnosti a především za formálně-právní náboženskou svobodu, která je nám Ústavou stále garantována. 

Ted´ už ke konkrétním výsledkům. Ač už to mnozí z nás tušili, velice nás potěšil fakt, že jsme v celkových počtech věřících vyšli druzí, hned za většinovou římskokatolickou církví. Na druhou stranu, čísla mluví jasně: Sekularizace naší společnosti nabírá na obrátkách - a to je smutný fakt! Naši slavní a zbožní předkové by z nás asi neměli příliš velkou radost. Bohabojný a prozíravý kníže Rostislav, chrabrý a zbožný kníže Václav s babičkou Ludmilou, obětavý a za pravdu umírající mistr Jan... mohli bychom takhle pokračovat donekonečna. Ti všichni by se asi nestačili divit tomu, v co dnes Češi a Moravané věří, čemu se klanějí, co (ne)jsou tomu ochotni obětovat.

A ty hodnoty, ve které věřili oni přitom nikam nezmizely! Jsou stále platné a stále tak silně motivující jako předtím. Jenomže motivace dnešní generace je zaměřená na individuální a pomíjivé hodnoty, zatímco naši předkové věděli něco i o hodnotách trvalých a univerzálních. My jsme ochotní udělat cokoli pro své vlastní dobro, materiální zabezpečení, pohodu a neohroženost v soukromém a profesionálním životě. Oni byli ochotní udělat cokoli pro pravdu, mír, náboženskou, kulturní a politickou nezávislost svého národa, pro dobro svého bližního. A v tom je ten zásadní rozdíl!  V tom je též rozdíl mezi křest'anem a nekřest'anem. Proto není divu, že tak málo lidí se cítí být křest'anem (jsou v tom alespoň upřímní). Snad jedinou neznámou, která nám z nedávno zveřejněných čísel vychází jsou deklaratorně nerozhodní. Na nás je abychom se k nim pokusili přiblížit, nějakým způsobem je oslovit a zjistit, zda jejich nerozhodnost náhodou nepramení v pochybnostech o cestě, kterou jsme se vydali. V tom nám dopomáhej Bůh.