Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanská ortodoxie - pravoslaví

O Pravoslavné církvi jednou kdosi napsal: „Je evangelická – ale ne protestantská. Je ortodoxní – ale ne židovská. Je katolická – ale ne římská. Není denominační – je před denominační. Vždy sdílela, učila, chránila, hájila víru svatých apoštolu a umírala pro ni, počínaje dnem svaté Padesátnice, před téměř 2000 lety.“  

Pravoslaví u nás navazuje na cyrilometodějskou misi svatých bratří a pěti učedníků (Kliment, Naum, Sáva, Angelár, Gorazd), jejich slovanskou bohoslužbu, písemnost a tradici. Stojí na Evangeliu, apoštolské posloupnosti, sedmi všeobecných sněmech a jimi stanovených posvátných kánonech. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (oficiální název) je samostatnou (autokefální) církví a historickou pokračovatelkou moravské církve. Bohužel, sdílela osud svých zakladatelů a prvních biskupu, již zmíněných bratří svátých Cyrila a Metoděje a učedníků. Po jejich nedobrovolném odchodu z Velké Moravy a velkém schizmatu v roce 1054, ještě nějakou dobu přežívala v národu v podobě odlehlých mnišských komunit, nebo pousteven (tzv. černoryzci). Mezi naše svaté, vedle svatých Václava a Ludmily, velkomoravského knížete Rostislava, patří např. svatý Ivan Český a Prokop igumen sázavský.  

Po první světové válce nastalo období svobody a pan - slovanské obrody, které se nevyhnulo ani českému národu. Pravoslavná církev zažívá pravou a nefalšovanou renesanci a jakoby vstává z mrtvých. Největší zásluhu na tom má neúnavný a nebojácný pracovník, organizátor a učitel - vladyka Gorazd. Určitě stojí za zmínku, že první předseda Vlády, pán Kramář, byl pravoslavným křesťanem a v Praze se sloužilo v chrámu na Staroměstském náměstí. Stavěli se nové chrámy, dokonce i v období velké ekonomické recese, ve třicátých letech. Dá se říct, že pravoslaví v Čechách vzkvétalo až do druhé světové války, kdy přišel atentát na Heidricha - a zkáza pro pravoslavnou církev, jako odplata za ukrývání atentátníků v pražské katedrále sv. Cyrila a Metoděje. 

 

Příspěvky

Velký Půst za dveřmi

31. 1. 2020

 

Novomučednící čeští

9. 2. 2020

 

O pokání, očima psychiatrie (ne teologie)

19. 2. 2020

 

Hladovění je zdraví prospěšné!

2. 3. 2020

Na začátku letošního posvátného Postu

 

Úvod k pochopení sobectví

16. 5. 2020

 

Ponaučení o svatém přijímání

26. 5. 2020

 

Životy velkých duchovních otců 20. století

9. 7. 2020

 

Svatý Spiridon Divotvůrce

24. 12. 2020

převzato z Воанергес

 

Svatý novomučedník biskup Gorazd a novomučedníci čeští.

6. 9. 2021

 

Svatý velkomučedník Dimitrij Soluňský

8. 11. 2021