Jdi na obsah Jdi na menu
 


Křesťanská ortodoxie - pravoslaví

O Pravoslavné církvi jednou kdosi napsal: „Je evangelická – ale ne protestantská. Je ortodoxní – ale ne židovská. Je katolická – ale ne římská. Není denominační – je před denominační. Vždy sdílela, učila, chránila, hájila víru svatých apoštolu a umírala pro ni, počínaje dnem svaté Padesátnice, před téměř 2000 lety.“  

Pravoslaví u nás navazuje na cyrilometodějskou misi svatých bratří a pěti učedníků (Kliment, Naum, Sáva, Angelár, Gorazd), jejich slovanskou bohoslužbu, písemnost a tradici. Stojí na Evangeliu, apoštolské posloupnosti, sedmi všeobecných sněmech a jimi stanovených posvátných kánonech. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku (oficiální název) je samostatnou (autokefální) církví a historickou pokračovatelkou moravské církve. Bohužel, sdílela osud svých zakladatelů a prvních biskupu, již zmíněných bratří svátých Cyrila a Metoděje a učedníků. Po jejich nedobrovolném odchodu z Velké Moravy a velkém schizmatu v roce 1054, ještě nějakou dobu přežívala v národu v podobě odlehlých mnišských komunit, nebo pousteven (tzv. černoryzci). Mezi naše svaté, vedle svatých Václava a Ludmily, velkomoravského knížete Rostislava, patří např. svatý Ivan Český a Prokop igumen sázavský.  

Po první světové válce nastalo období svobody a pan - slovanské obrody, které se nevyhnulo ani českému národu. Pravoslavná církev zažívá pravou a nefalšovanou renesanci a jakoby vstává z mrtvých. Největší zásluhu na tom má neúnavný a nebojácný pracovník, organizátor a učitel - vladyka Gorazd. Určitě stojí za zmínku, že první předseda Vlády, pán Kramář, byl pravoslavným křesťanem a v Praze se sloužilo v chrámu na Staroměstském náměstí. Stavěli se nové chrámy, dokonce i v období velké ekonomické recese, ve třicátých letech. Dá se říct, že pravoslaví v Čechách vzkvétalo až do druhé světové války, kdy přišel atentát na Heidricha - a zkáza pro pravoslavnou církev, jako odplata za ukrývání atentátníků v pražské katedrále sv. Cyrila a Metoděje. 

 

Příspěvky

Vladyka Gorazd

3. 2. 2019

 

Dějiny Církve Kristovy

21. 2. 2019

 

Svatá hora Athos - mnišský stát

22. 2. 2019

 

Neděle Pravoslaví

18. 3. 2019

 

K 1150 výročí mise sv. Cyrila a Metoděje mezi Slovany

30. 5. 2019

 

Kanonizace sv. muč. Stanislava naší pravoslavnou církví

10. 6. 2019

 

Dušičky nebo Halloween

25. 10. 2019

 

Pohřeb nebo kremace?

7. 11. 2019

 

Vánoční tradice versus pohanství

11. 12. 2019

 

Mučednická smrt dvou syrských metropolitů

16. 1. 2020