Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějiny Církve Kristovy

1532423027155.jpgMY KÁŽEME KRISTA OD ROKU 33. A. D.

Bylo to právě v roce 33 (dle zavedeného počítání času), kdy apoštolé ¨hodili kostkou¨ o to, kam půjdou hlásat Evangelium a rozešli se do všech světových stran. Předcházelo tomu sestoupení Svatého Ducha, třetí Osoby Boží Trojice na ně, což je považováno za vznik křesťanské církve.  

Často jsme mohli slyšet, třeba z úst ateistických propagandistů, že křesťanství je pokračováním některého ze starších náboženství, tj. kultů. Mimo jeho vnitřní odlišnosti od těchto kultů  a nesporné historičnosti života a díla Ježíše Krista, musíme si ale uvědomit také toho, že Církev od okamžiku svého zrodu, praktický hned vstoupila do sporu s těmito kulty. Ve starém Římě se proto i zvedla strašlivá vlna pronásledování, zákazů a likvidování křesťanů a křesťanství. O metodách mučení a popravování je jistě dobře známo i ted´, když jsme se s nimi mohli setkat i ještě docela nedávno, za dob totalitarizmu ve dvacátém století. ¨Éra mučedníků¨ skončila Konstantinem Velikým a Milánským ediktem v roce 313, jimž bylo křesťanství v Římské říši konečně legalizováno. 

Nastala pak ¨Éra všeobecných sněmů,¨ Církev se rozšířila prakticky po celé říši (a také za její hranice) a snažila se definovat své učení, zachovat jeho čistotu a přenechat ho následujícím generacím. Všeobecné sněmy se konali od 4. po 8. století, bylo jich 7 a byly na nich zkoumány mnohé aspekty víry, stejně tak i některá nová učení, ke kterým se Církev vždy vyjádřila (jednohlasně). Přijaté definice byly označeny za ortodoxní a odmítnuté názory za hereze (mylné, nepůvodní učení). Při tom, žádný nový sněm nesmí popřít nic z toho, co už bylo přijato některým z předešlých a vyhlásit sněm za svatý a všeobecný může jen další takový sněm. Z prvních dvou všeobecných sněmů Církve máme zachováno tzv. ¨Niceocařihradské vyznání víry,¨ které je v nepozměněné formě v pravoslavné Církvi platné a používané dodnes, třeba při svatém křtu, nebo na posvátné liturgii (právě otázka pozměnění textu vyznání víry se stala jedním z nepřekonatelných problémů při velkém schizmatu, v roce 1054). 

                             dle: Stručně o pravoslavném křesťanství, Olomouc 2018