Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dušičky nebo Halloween

25. 10. 2019

Blíží se období Vánoc a opět budeme, ostatně jako každým rokem, apelovat na věřící křest´any, aby si byli vědomi rozdílu mezi ¨duchem¨ konzumu a duchem svátku, duchem doby a duchem Kristovým. Ne všechno, co je ¨moderní¨, ¨dobové¨ a vypadá jako hra nebo zábava, tím také je. Obzvlášt´ pak to všechno nemusí být dobré a užitečné pro nás, kteří se snažíme očistit od pozemských vášní a osvojit si hodnoty věčné, spíše než ty dočasné. 

Když si odmyslíme známý hollywoodský počin a prastarou keltskou legendu, tak nám zbude to, co je podstatou svátku Všech svatých, tj. lidových Dušiček. U nás nejčastěji používáme termín Zádušní sobota, protože soboty jsou celoročně určeny památce zesnulých. Symbolika je jasná: Spasitel umírá na kříži v sobotu (samozřejmě, tu Velkou), aby v první den po ní vstal z mrtvých a ohlásil lidskému pokolení nový život. Naši zesnulí očekávají ten nový - věčný život spolu s námi a my jim, jako jejích bližní (v duchu Božího přikázání o lásce k bližnímu), poskytujeme modlitební útěchu do doby, než Spasitel přijde znovu - a tentokrát naposledy. 

Zapomeneme li na tuto spasitelnou symboliku (která není symbolikou obraznou, hyperbolickou, ale podstatnou, reální, tak jako je Kristus symbolem života), a přikloníme se spíše k synkretickému postoji, že jde o zábavu, nebo dětskou hru, ztratíme i možnost zasáhnout do svého nejhlubšího vnitra, které prahne po věčné Pravdě a Moudrosti. Samozřejmě, pokud o ní stojíme...