Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatí tři hierarchové

12. 2. 2022

trije-svjatitelije-scaled.jpgTři hierarchové. Světitelé: Basil (Vasilij) Veliký, Řehoř (Grigorij) Bohoslov a Jan (Joan) Zlatoústý mají každý svůj zvláštní sváteční den v měsíci lednu, a to: Basil 1. led., Řehoř 25. led., Zlatoústý 27. led. A tento společný svátek byl ustanoven v 11. století za dob císaře Alexeje Komnena. Jednou odkudsi v národu vzešel spor, kdo je z této trojice největší. Jedni vyzdvihovali Basila, kvůli jeho čistotě a odvaze; druzí vyzdvihovali Řehoře, kvůli jeho nedosažitelné hloubce a výši mysli v teologii; třetí vyzdvihovali Zlatoústého, kvůli jeho ohromné ​​kráse řeči a jasnosti ve vysvětlování víry. A tak se jedni nazvali Vasiliany, druzí Grigoriany a třetí Joanity. Avšak podle Boží prozřetelnosti byl tento spor vyřešen ku prospěchu Církve a k ještě větší slávě trojice světitelů. Euchaitský episkop Jan (14. června) měl totiž ve snu takovou vizi: Nejprve se mu zjevil každý z těchto tří světitelů zvlášť ve velké slávě a nevýslovné kráse, a pak všichni tři spolu. Tehdy mu řekli: „Jak vidíš, my jsme jedno u Boha a nic v nás není protichůdné…, a ani mezi námi není prvního ani druhého. “ Světitelé poradili episkopu Janovi, aby jim napsal společnou službu, a aby se jim stanovil jeden společný svátek. Díky tomuto podivnému vidění se spor vyřešil tak, že byl stanoven 30. leden jako společný svátek pro tyto tři hierarchy. V řeckém národu je považován nejen za církevní, ale také za největší národní a svátek vzdělání.

Podle: www.ochridskyprolog.sk