Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Spiridon Divotvůrce

24. 12. 2020

Ostrov Kypr byl místem narození i místem služby tohoto slavného světce. Narodil se jednoduchým rodičům, rolníkům. I on zůstal prostý a pokorný až do své smrti. V mládí se oženil a měl děti. Když mu manželka zemřela, celý se oddal službě Bohu. Kvůli své výjimečné zbožnosti byl vybrán za episkopa ve městě Trimifunt. Ani jako episkop nezměnil svůj jednoduchý způsob života a osobně pracoval při chovu svého skotu a při obrábění půdy. Z plodů své práce požíval pro sebe velmi málo, větší část rozdával chudým lidem. Díky Boží moci prokázal velké zázraky: přivolal déšť v období sucha, zastavil tok řeky, vzkřísil několik mrtvých, uzdravil císaře Konstance z těžké nemoci, viděl a slyšel zpěv Božích andělů, předpověděl budoucí události a tajemství lidských srdcí, mnohé obrátil na víru. Účastnil se Prvního všeobecného sněmu v Niceach (Nikaji) a svým jednoduchým, ale jasným vyznáním víry a mocnými zázraky, navrátil mnohé heretiky k Pravoslaví. Oblékal se tak jednoduše, že když jednou chtěl vejít na císařovo pozvání na císařský dvůr, voják si myslel, že je nějaký žebrák a dal mu facku. Krotký a nezlobný Spiridon mu nastavil i druhou tvář. Proslavil Boha mnoha zázraky a pomocí jednotlivcům i celé Boží církvi. Zesnul v Hospodinu v roce 348. Jeho divotvorné ostatky jsou nyní na ostrově Korfu a dodnes proslavují Boha mnoha zázraky.

Jeho účast na Prvním všeobecném sněmu v Niceach (Nikaji) v roce 325, byla poznamenána jedním vskutku nevídaným a ohromujícím zázrakem. Svatá Církev totiž hájila své učení o podstatě a způsobu pocházení Božího Syna z Otce, zatímco na druhé straně sekta Alexandrijského učeného a vlivného kněze Areia prohlašovala Božího Syna za stvořeného a podřízeného (podřadného) Otci. Ve snaze vysvětlit církevní učení o jednobytnosti jednorozeného Božího syna, z Otce pocházejícího, dnes obsažené v Niceo-cařihradském symbolu víry, svatý Spiridon v ruce rozdrtil cihlu (nebo pálenou tašku), ze které pak vyšlehly plameny a vytekla voda. Při tom řekl: " Hle, tři živle a jedna cihla. stejným způsobem jsou i tři osoby a jeden Bůh!" (Přeloženo z ochridskyprolog.sk)