Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý velkomučedník Dimitrij Soluňský

8. 11. 2021

Jeho otec byl soluňským vojevůdcem a když zemřel, císař na jeho místo ustanovil právě Dimitrije. Bezbožný císař Maximian však od něj vyžadoval, aby pronásledoval a likvidoval křesťany ve městě Soluň. Dimitrij nejenže neposlouchal císaře, ale naopak veřejně vyznával a kázal Krista v Soluni. Když se o tom císař doslechl, velmi se na Dimitrije rozzlobil a když se jednou vracel z války proti Sarmatům, císař Maximián schválně zašel do Soluně, aby tuto věc prošetřil. Císař si tedy předvolal vojevůdce Dimitrije a ptal se ho na jeho víru. Dimitrij před císařem veřejně přiznal, že je křesťan a navíc mu i vyčítal modloslužebnictví. Rozhořčený císař uvrhl Dimitrije do věznice. Dimitrij věděl, co ho čeká, pověřil svého věrného služebníka Lupa, aby celý jeho majetek rozdal chudým a sám radostně odešel do věznice, těšíc se, že ho očekává mučení za Krista Pána. Po několika dnech poslal císař do temnice vojáky, aby Dimitrije zabili. Vojáci našli Božího světce při modlitbě a probodli ho kopím. Jeho tělo křesťané potají vzali a s úctou ho pohřbili. Z těla trpitele začalo vytékat léčivé myro, které uzdravilo mnohé nemocné. Zanedlouho byl nad ostatky postaven malý chrám

Jistý ilyrský velmož Leontios trpěl nevyléčitelnou chorobou. Přišel k ostatkům svatého Dimitrije s upřímnou modlitbou a zcela vyzdravěl. Z velkého díku dal Leontios na tom místě postavit mnohem větší chrám než byl starý. Světec se mu i dvakrát zjevil. Když chtěl císař Justinián jeho ostatky přenést ze Soluně do Cařihradu, vyšlehly z jeho hrobu plamenné jiskry a bylo slyšet hlas: „Stůjte a nedotýkejte se!“ A tak ostatky svatého Dimitrije zůstaly navždy v Soluni. Dimitrij se často zjevoval jako ochránce Soluně a zachraňoval ho mnohokrát před velkými obtížemi. Jeho zázraky jsou nesčetné. Rusové tohoto světce považují za ochránce Sibiře, kterou přičlenili k Rusku 26. října 1581. 

zdroj: www.ochridskyprolog.sk