Jdi na obsah Jdi na menu
 


gorazd2.jpgSoučasná českobudějovická pravoslavná církevní obec vznikla po druhé světové válce, a to po návratu volyňských Čechů do vlasti. Podle pamětníků, na bohoslužbách v neznámém chrámu se v jihočeské metropoli scházelo na šest set věřících, zatím co zpíval jistý ukrajinský lékař. Před válkou v jižních Čechách existovala jen táborská církevní obec, která byla založena svatým Gorazdem

Církev ale po válce neměla dost kněží na obsazení všech farností, a tak byly obsluhovány na dálku z jiných měst. Když to nebylo možné, prostě zanikly, tak jako ta naše. Do Českých Budějovic roky dojížděl otec Holý a po něm i otec Petříček, oba táborští kněží. Dle arcibiskupa Simeona, o. Petříček, který byl tankistou Svobodovy armády a účastnil se bojů o osvobození Ostravy, se těšil přízní obávaného krajského tajemníka pro věci církevní, jenž byl Ostravák. Po jeho smrti také tato církevní obec zanikla, a po desetiletích bez kněze a bohoslužeb byly ztraceny (nebo zničeny?) i její matriční knihy.

V osmdesátých a devadesátých letech už sice nebylo ani stopy po někdejších stovkách věřících, ale zároveň se spousta mladých lidí začala zajímat o duchovní témata. Byl mezi nimi i jeden známý Budějovičák, později bohužel tragicky zesnulý zpěvák Petr Muk. Vladyka Simeon ve svých pamětech přináší další zajímavé svědectví o návštěvách u svého mladšího bratra Ing. Mirka Jakovljeviče v Českých Budějovicích a o dalších mladých lidech, kteří si přáli obnovení církevního života v tomto městě.

Na iniciativu právě vladyky Simeona a tehdy čerstvého biskupa Olomoucko-brněnského, vladyky Kryštofa, který se rozhodl touto prací pověřit otce Jana Baudiše z Jihlavy (oba s velkým citem pro misijní práci) byla obnovena činnost této farnosti jednou za měsíc a z počátku pokaždé na jiném místě.

Dalším milníkem v životě obce bylo získání stálého bohoslužebného místa, a to kaple sv. Vojtěcha, kterou město České Budějovice pravoslavné církvi původně pronajalo na deset let a později také darovalo. V roce 1993 táto kaple byla zasvěcena všem svatým zemí českých. V následujícím období obec získala kněze, otce Jana Týmala z Jindřichova Hradce, který dojížděl dvakrát do měsíce a konal bohoslužby, obřady a ostatní náboženské úkony. V posledních pěti letech jsou zde konečně zavedeny pravidelné bohoslužby. Vzhledem k stále rostoucímu počtu věřících, nezbývá než se modlit a usilovat o to, že s Boží pomoci získáme (nebo postavíme) i větší chrám ke svým bohoslužbám. Jste u nás vítáni, at´ už hledáte duchovní útěchu, místo k modlitbě nebo duševní klid. MY KÁŽEME KRISTA OD ROKU 33 a.d.

Duchovní správce farnosti.

Celá dlouhá léta, od roku 1992, se o naší farnost staral otec Jan Týmal z Jindřichova Hradce. Jeho obětavá práce na dvou farnostech si určitě vyžádala hodně úsilí, jak fyzického, tak i duchovního a jsme mu za to nesmírně vděčni. Současný duchovní správce, protopresbyter Aleksandar Žerajić, přebral funkci v roce 2016 poté, co od roku 2015 vykonával funkci pomocného duchovného a administroval filiálku ve Vodňanech. Otec Aleksandar k nám přišel ze Srbské pravoslavné církve, kde byl uveden do kněžského stavu ve Spojených státech amerických. Jeho první farnost byla na dalekém severu, ve státě Minnesota a po dvou a půl letech se vrátil do Evropy, kde se staral o nově-vznikající farnost na Maltě, až do roku 2014. Téměř deset let žil v Brně, a za tu dobu vystudoval na naší pravoslavné bohoslovecké fakultě v Prešově a magisterskou práci obhájil u tehdejšího děkana, otce Petra Kormaníka, na téma: ¨Eucharistie jako novozákonní obět¨. Jeho manželka Jasmina je také diplomovaným teologem a spolu mají tři děti. 

Krátký film o svatých sedmipočetnících, Cestami vyhnaných otců: 

http://www.media.pravoslavi.cz/flash/cestami_vyhnanych_otcu.htm